Jingdezhen Porcelain "Chinese Opera" Cha Hai * 300ml

$9.00 USD

Brand: Yunnan Sourcing Tea Shop

Jingdezhen Porcelain "Chinese Opera" Cha Hai * 300ml