Skip to content

July 2018 List of Teas

July 2018 List of Teas

Premium Box
25 grams - Jinggu "Purple Plum Tippy" Sun-Dried Purple Tea
50 grams - Premium AA Zheng Shan Xiao Zhong of Wu Yi Fujian Black tea * Spring 2018
50 grams - Bu Lang Mountain Cha Tou Ripe Pu-erh Tea Nuggets
20 grams - Ta Ku Hou Village High Mountain Dan Cong * Spring 2018
10 grams - 2018 Yunnan Sourcing "Man Zhuan" Old Arbor Raw Pu-erh Tea Cake
Raw Pu-erh Snob
10 grams - 2018 Yunnan Sourcing "Man Zhuan" Old Arbor Raw Pu-erh Tea Cake
25 grams - 2004 Dehong "Ye Sheng Zhuan" Raw Pu-erh Tea Brick
25 grams - 2009 Yunnan Sourcing "Ai Lao Jue Se" Raw Pu-erh Tea 

Ripe and Raw Pu-erh Box
25 grams - 2009 Yunnan Sourcing "Ai Lao Jue Se" Raw Pu-erh Tea
10 grams - 2018 Yunnan Sourcing "Man Zhuan" Old Arbor Raw Pu-erh Tea Cake
25 grams - 2006 Menghai "7752" Ripe Pu-erh Tea Cake

 

Dark Tea Bx

50 grams - Pure Gold Jin Jun Mei Black Tea of Tong Mu Guan Village * Spring 2018
50 grams - High Mountain "Tu Cha" Black Tea from Wu Yi Mountains * Spring 2018
50 grams - Mei Zhan Varietal Jin Jun Mei Black Tea from Tong Mu Village * Spring 2018 

Oolong Box

Jade Box

 

Free Gifts

and BOGO Offers!

Brewing Guide

Helpful Suggestions!

Terms

Shipping, Refunds and More.

EU MRL

Yunnan Sourcing Brand Pu-erh