Jingdezhen Porcelain "Chinese Opera" Gaiwan 170ml

$15.00 USD

Brand: Yunnan Sourcing Tea Shop