Jingdezhen Porcelain "Chinese Opera" Gaiwan 170ml

$13.00 USD

Brand: Yunnan Sourcing Tea Shop